دسته بندی: محتوای آموزشی

کارشناس آموزش معاونت رسانه، فرهنگی و آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: انسان برای رفع تمام نیازهایش ملزم به ایجاد ارتباط با سایر افراد است.
شنبه 12 خرداد 1403
کارشناس آموزش معاونت رسانه، فرهنگی و آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: انسان برای رفع تمام نیازهایش ملزم به ایجاد ارتباط با سایر افراد است.
شنبه 12 خرداد 1403

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.