دسته بندی: کتاب

رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی گفت: پرهیز از نگاه سنتی به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم این اداره کل در سال جاری اثربخشی فعالیت کتابخانه‌های استان را در ترویج فرهنگ مطالعه افزایش داده است.
دوشنبه 06 آذر 1402

در راستای ترویج معروف فرهنگی انجام شد:

رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی گفت: پرهیز از نگاه سنتی به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم این اداره کل در سال جاری اثربخشی فعالیت کتابخانه‌های استان را در ترویج فرهنگ مطالعه افزایش داده است.
دوشنبه 06 آذر 1402

مهرانه فرهنگی ستاد امر به معروف خراسان رضوی در مدارس مشهد:

برنامه «مهرانه فرهنگی» ستاد امربه‌معروف و نهی‌از منکر خراسان رضوی با موضوع معرفی کتاب «لینالونا» با اجرای عروسک‌گردانی در مدارس مشهد اجرا شد.
دوشنبه 06 آذر 1402
در برشور مهرانه فرهنگی 4 کتاب برای مطالعه معرفی شده است.
یک‌شنبه 16 مهر 1402

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.