آرشیو » اخبار

کارشناس
1 هفته قبل

کارشناس

نام و نام خانوادگی: محسن محمدزاده سمت: کارشناس کد پرسنلی: ۴۰۰۵۴۶۹۶

کارشناس
1 هفته قبل

کارشناس

نام و نام خانوادگی: علی میرانی سمت: کارشناس کد پرسنلی: ۴۰۰۱۸۲۳۸

کارشناس
1 هفته قبل

کارشناس

نام و نام خانوادگی: عرفان ذوالفقاری خراسانی سمت: کارشناس کد پرسنلی: ۴۰۰۴۸۴۴۲

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان
1 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان با همکاری شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت های صنعتی خراسان رضوی انجام شد.