آرشیو » دیدگاه

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد
11 ماه قبل
مدیر کل آب و فاضلاب استان خراسان رضوی:

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد

علوی گفت: با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از جامعه در محیط کارمندی هستند، اجرای واجب الهی عفاف و عفاف تاثیرات مثبتی در محیط کار و جامعه خواهد داشت.

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند
11 ماه قبل
مدیر تشکل «بهترین امت»:

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند

باخرد گفت: محیط کار سالم، نه تنها منجر به امنیت روانی برای کارمندان آقا و خانم بلکه باعث اطمینان همسران آن‌ها از محیط کار می شود.

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است
11 ماه قبل
مدیرکل راه آهن استان خراسان رضوی:

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است

نصیری ورگ گفت: سازمان‌های اداری و محیط کار می‌توانند الگویی برای جامعه باشند و مراجعه‌کنندگان با مشاهده یک محیط کار سالم می‌توانند این فرهنگ را نشر بدهند.

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر حافظ حیات جامعه
1 سال قبل
معاون علمی و مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی:

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر حافظ حیات جامعه

اسماعیل زاده گفت: حیات هر جامعه‌ای به فرهنگ آن بستگی دارد. پس ملت‌ها وظیفه دارند که برای ادامه‌ی حیات انسانی و تکامل معنوی خویش‌، محیط زیست فرهنگی خود را مهندسی و مدیریت کنند.