آرشیو » َشهرستان

برگزاری جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین
8 ماه قبل

برگزاری جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین

جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین برگزار شد.

بازدید و سرکشی از شوراهای امر به معروف ونهی از منکر طلایه داران معروف شهرستان تربت جام
8 ماه قبل

بازدید و سرکشی از شوراهای امر به معروف ونهی از منکر طلایه داران معروف شهرستان تربت جام

بازدید و سرکشی از شوراهای امر به معروف ونهی از منکر طلایه داران معروف شهرستان تربت جام انجام گرفت.

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد
9 ماه قبل

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف ونهی از منکر شهرستان تایباد به منظور ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در کسبه و بازاریان انجام گرفت.

بازدید دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد از کارگاه‌های فنی حرفه‌ای
9 ماه قبل

بازدید دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد از کارگاه‌های فنی حرفه‌ای

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد از کارگاه های فنی حرفه ای جهت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر بین کارآموزان بازدید کرد.