برچسب » آب منطقه ای

تقدیر از بانوان کارمند با محوریت حجاب برتر
9 ماه قبل

تقدیر از بانوان کارمند با محوریت حجاب برتر

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از بانوان کارمند دارای حجاب برتر تقدیر کرد.

اطلاع رسانی پیام‌های آموزشی امر به معروف ونهی از منکر در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
9 ماه قبل

اطلاع رسانی پیام‌های آموزشی امر به معروف ونهی از منکر در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پیام های آموزشی و عناوین امربه معروف ونهی از منکر را اطلاع رسانی کرد.

سخنرانی امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی
9 ماه قبل

سخنرانی امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی

امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی سخنرانی کرد.