برچسب » آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب
8 ماه قبل

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب

مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب به همت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی برگزار شد.

تشکیل کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
8 ماه قبل

تشکیل کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در جهت ایجاد انسجام دینی و فرهنگی در امور بانوان کارمند برگزار شد.