برچسب » آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره)

بازدید دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی از آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره) مشهد
1 سال قبل
به مناسبت گرامیداشت روز جانباز صورت گرفت؛

بازدید دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی از آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره) مشهد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به مناسبت گرامیداشت روز جانباز از آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره) مشهد بازدید کرد.