برچسب » آمر به معروف

برخورد با فرد توهین‌کننده به آمر به معروف و ناهی از منکر
11 ماه قبل

برخورد با فرد توهین‌کننده به آمر به معروف و ناهی از منکر

در پی نزاع راننده سواری با بانوی آمر به معروف و ناهی از منکر، کارت هوشمند راننده غیرفعال کرد.