برچسب » آموزش مقدماتی

درسنامه آموزش مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر
1 سال قبل

درسنامه آموزش مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر

درسنامه آموزش مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر مناسب برای عموم مردم به ویژه دانشجویان، اساتید و مبلغین است.