برچسب » آموزش و پرورش خراسان رضوی

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی
3 ماه قبل

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور دبیر ستاد استان صورت گرفت.