برچسب » ادارات برتر

تقدیر از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر در خراسان رضوی
6 ماه قبل
فیلم/

تقدیر از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر در خراسان رضوی

در همایش حجاب اسلامی در کشاکش اخلاق و قانون، از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر تقدیر شد.