برچسب » ادارات کل

جلسه دبیر ستاد امر به معروف با دبیران ادارات کل استان
9 ماه قبل

جلسه دبیر ستاد امر به معروف با دبیران ادارات کل استان

جلسه دبیر ستاد امر به معروف با دبیران ادارات کل استان در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.