برچسب » اداره کار

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار
9 ماه قبل

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار این شهرستان برگزار شد.