برچسب » ادراه کل تعاون و کار رفاه اجتماعی

اهدای احکام دبیر و رئیس شورای امر به معروف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
1 سال قبل

اهدای احکام دبیر و رئیس شورای امر به معروف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

جلسه اهدای احکام دبیر و رئیس شورای امر به معروف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد.