برچسب » افتتحاح ستاد امر به معروف و نهی از منکر بینالود

افتتاح ستاد امر به معروف و نهی از منکر بینالود
10 ماه قبل

افتتاح ستاد امر به معروف و نهی از منکر بینالود

دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بینالود افتتاح شد.