برچسب » انتصاب دبیر

انتصاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گلبهار
7 ماه قبل

انتصاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گلبهار

با حکم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، رضا مهدوی نیک به عنوان دبیر ستاد شهرستان گلبهار معرفی گردید.