برچسب » اهدای احکام

اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تنظیم مقررات رادیویی
3 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تنظیم مقررات رادیویی

احکام شورای امربه معروف و نهی از منکر سازمان تنظیم مقررات رادیویی اهدا شد.

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای خراسان رضوی
5 ماه قبل

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای خراسان رضوی

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای استان خراسان رضوی در محل این سازمان برگزار شد.