برچسب » اهدای احکام

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان
1 ماه قبل

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر بنیادشهید و امور ایثارگران
1 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر بنیادشهید و امور ایثارگران

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر بنیادشهید و امور ایثارگران با حضور دبیر ستاد برگزار شد.

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
1 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی
3 ماه قبل

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی

اهدای احکام رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور دبیر ستاد استان صورت گرفت.