برچسب » باخرد

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند
11 ماه قبل
مدیر تشکل «بهترین امت»:

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند

باخرد گفت: محیط کار سالم، نه تنها منجر به امنیت روانی برای کارمندان آقا و خانم بلکه باعث اطمینان همسران آن‌ها از محیط کار می شود.