برچسب » بازار

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد
5 ماه قبل

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف ونهی از منکر شهرستان تایباد به منظور ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در کسبه و بازاریان انجام گرفت.