برچسب » بسته معیشتی

توزیع بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف بین نیازمندان شهرستان نیشابور
5 ماه قبل

توزیع بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف بین نیازمندان شهرستان نیشابور

105 بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر بین نیازمندان توسط خیریه معروف توزیع شد.