برچسب » بیانات مقام معظم رهبری

کتاب «واجب فراموش شده»
1 سال قبل

کتاب «واجب فراموش شده»

کتاب «واجب فراموش شده» سیری موضوعی از بیانات مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است.