برچسب » بیانات مقام معظم رهبری

کتاب «واجب فراموش شده»
11 ماه قبل

کتاب «واجب فراموش شده»

کتاب «واجب فراموش شده» سیری موضوعی از بیانات مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است.