برچسب » تجربه موفق

برگزاری کمیته اجتماعی الگوهای برتر
5 ماه قبل

برگزاری کمیته اجتماعی الگوهای برتر

کمیته اجتماعی الگوهای برتر در جهت هم اندیشی و انتقال تجربیات موفق مطالبه‌گری برگزار شد.