برچسب » جذب طلایه داران

غرفه دائمی طلایه داران معروف در نمایشگاه بین المللی مشهد
1 سال قبل

غرفه دائمی طلایه داران معروف در نمایشگاه بین المللی مشهد

طلایه دارن معروف با هدف جذب آحاد مردم بالاخص جوانان غرفه‌ای دائمی در نمایشگاه بین المللی مشهد برپا کرده است.