برچسب » حجاب

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب
8 ماه قبل

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب

مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب به همت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی برگزار شد.

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
8 ماه قبل

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از بانوان کارمند دارای حجاب برتر تقدیر کرد.