برچسب » دانش آموزان نخبه

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب برای دانش آموزان شهرستان بردسکن
2 هفته قبل

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب برای دانش آموزان شهرستان بردسکن

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و اهمیت نماز برای دانش آموزان نخبه تحت پوشش کمیته امداد شهرستان بردسکن برگزار شد.