برچسب » دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف
6 ماه قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف برگزار شد.

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف
7 ماه قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خواف برگزار شد.