برچسب » دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ششتمد

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ششتمد
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ششتمد

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ششتمد برگزار شد.