برچسب » رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جوین

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جوین
10 ماه قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جوین

مراسم معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان جوین برگزار شد.