برچسب » رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب
1 سال قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب

مراسم معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب برگزار شد.