برچسب » رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوچان

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوچان
11 ماه قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوچان

مراسم تکریم و معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوچان برگزار شد.