برچسب » رادیوخراسان

گفتگوی رادیویی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
5 ماه قبل

گفتگوی رادیویی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر با شبکه رادیویی خراسان رضوی گفتگو کرد.