برچسب » ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد
10 ماه قبل

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد را ببینید.

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد
10 ماه قبل

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد

دبیر ستاد امر به معروف استان با توجه به ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف، موجبات بازگشت پرستار مطالبه گر مشهدی به محل کار در همان جایگاه قبلی را فراهم نمودند.

ویژه برنامه #بدون_مانع
11 ماه قبل

ویژه برنامه #بدون_مانع

تولیدکنندگان صنعت ساختمان مشکلات تولید و راه حل آن را بیان کردند.