برچسب » ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد
5 ماه قبل

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد

گزارش تصویری حال و هوای هیئات مذهبی مشهد را ببینید.

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد
6 ماه قبل

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد

دبیر ستاد امر به معروف استان با توجه به ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف، موجبات بازگشت پرستار مطالبه گر مشهدی به محل کار در همان جایگاه قبلی را فراهم نمودند.

ویژه برنامه #بدون_مانع
7 ماه قبل

ویژه برنامه #بدون_مانع

تولیدکنندگان صنعت ساختمان مشکلات تولید و راه حل آن را بیان کردند.