برچسب » ستاد امر به معروف و نهی از منکر فریمان

دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فریمان افتتاح شد
10 ماه قبل

دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فریمان افتتاح شد

نخستین دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فریمان افتتاح شد.