برچسب » ستاد امر معروف

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی
7 ماه قبل

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی

جلسه راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی در فرمانداری مشهد برگزار کرد.