برچسب » ستاد سبزوار

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار
4 ماه قبل

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار

جلسه دبیر ستاد سبزوار با رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کار این شهرستان برگزار شد.