برچسب » سخنرانی

سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر شهرستان نیشابور
9 ماه قبل

سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر شهرستان نیشابور

سخنرانی دبیر ستادامر به معروف ونهی ازمنکر شهرستان نیشابور قبل از خطبه های نمازجمعه با موضوع عملکرد ستاد انجام گرفت.