برچسب » سواد رسانه

آموزش تخصصی سواد رسانه ویژه ادارات (اداره منابع طبیعی استان)
5 ماه قبل

آموزش تخصصی سواد رسانه ویژه ادارات (اداره منابع طبیعی استان)

کمیته اجتماعی الگوهای برتر در جهت هم اندیشی و انتقال تجربیات موفق مطالبه‌گری برگزار شد.