برچسب » شرکت اب و فاضلاب خراسان رضوی

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
8 ماه قبل

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از بانوان کارمند دارای حجاب برتر تقدیر کرد.