برچسب » شهرستان درگر

دیدار دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان درگز با خانواده شهدا
5 ماه قبل

دیدار دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان درگز با خانواده شهدا

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان درگز با خانواده شهدا دیدار کرد.