برچسب » شهرستان سبزوار

دیدار دبیر ستاد شهرستان سبزوار با با آزادگان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی
9 ماه قبل

دیدار دبیر ستاد شهرستان سبزوار با با آزادگان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی دبیر ستاد شهرستان سبزوار با با آزادگان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی دیدار کرد.