برچسب » شهرستان نیشابور

گردهمایی روحانیون مبلغ امر به معروف در نیشابور
9 ماه قبل

گردهمایی روحانیون مبلغ امر به معروف در نیشابور

گردهمایی روحانیون مبلغ امر به معروف در نیشابور برگزار شد.

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر شهرستان نیشابور
9 ماه قبل

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر شهرستان نیشابور

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر در محل سالن تربیت شهرستان نیشابور با همکاری بسیج برگزار شد.

توزیع بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف بین نیازمندان شهرستان نیشابور
9 ماه قبل

توزیع بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف بین نیازمندان شهرستان نیشابور

105 بسته معیشتی به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر بین نیازمندان توسط خیریه معروف توزیع شد.