برچسب » شهید امر به معروف و نهی از منکر

بیست و یکمین سالگرد شهادت آمر به معروف و ناهی از منکر شهید فرخ رضا فقیهی فر
5 ماه قبل

بیست و یکمین سالگرد شهادت آمر به معروف و ناهی از منکر شهید فرخ رضا فقیهی فر

بیست و یکمین سالگرد شهادت آمر به معروف و ناهی از منکر شهید فرخ رضا فقیهی فر روز پنجشنبه ۱۹ آبان در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد برگزار می گرد.