برچسب » صداسیما

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای خراسان رضوی
1 سال قبل

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای خراسان رضوی

اهدای احکام رئیس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر صدا و سیمای استان خراسان رضوی در محل این سازمان برگزار شد.