برچسب » علی‌اکبر افراسیابی

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف برگزار شد.

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رشتخوار
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رشتخوار

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رشتخوار با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کاشمر
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کاشمر

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کاشمر با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سرخس
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سرخس

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سرخس با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.