برچسب » فرمانداری مشهد

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی
11 ماه قبل

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی

جلسه راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی در فرمانداری مشهد برگزار کرد.