برچسب » قاسم باغبان

دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فریمان افتتاح شد
10 ماه قبل

دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فریمان افتتاح شد

نخستین دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فریمان افتتاح شد.

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب
10 ماه قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب

مراسم معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوشاب برگزار شد.

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جغتای
10 ماه قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جغتای

مراسم معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جغتای با حضور معاون اجتماعی و مطالبه‌گری استان برگزار شد.

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جوین
10 ماه قبل

معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جوین

مراسم معارفه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان جوین برگزار شد.