برچسب » قرارگاه ۲۱ تیر

تقدیر از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر در خراسان رضوی
10 ماه قبل
فیلم/

تقدیر از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر در خراسان رضوی

در همایش حجاب اسلامی در کشاکش اخلاق و قانون، از ادارات و بازرسان برتر قرارگاه ۲۱ تیر تقدیر شد.

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد
11 ماه قبل
مدیر کل آب و فاضلاب استان خراسان رضوی:

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد

علوی گفت: با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از جامعه در محیط کارمندی هستند، اجرای واجب الهی عفاف و عفاف تاثیرات مثبتی در محیط کار و جامعه خواهد داشت.

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند
11 ماه قبل
مدیر تشکل «بهترین امت»:

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند

باخرد گفت: محیط کار سالم، نه تنها منجر به امنیت روانی برای کارمندان آقا و خانم بلکه باعث اطمینان همسران آن‌ها از محیط کار می شود.

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است
11 ماه قبل
مدیرکل راه آهن استان خراسان رضوی:

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است

نصیری ورگ گفت: سازمان‌های اداری و محیط کار می‌توانند الگویی برای جامعه باشند و مراجعه‌کنندگان با مشاهده یک محیط کار سالم می‌توانند این فرهنگ را نشر بدهند.