برچسب » ماه رمضان

تدابیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر در ایام ماه مبارک رمضان
1 سال قبل

تدابیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر در ایام ماه مبارک رمضان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با شبکه رادیویی خراسان رضوی، تدابیر ستاد در ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.

گفتگوی رادیویی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
1 سال قبل

گفتگوی رادیویی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر با شبکه رادیویی خراسان رضوی گفتگو کرد.