برچسب » محمدعلی نطاق

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف
1 سال قبل

معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف

مراسم معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواف برگزار شد.